Kamiónová doprava

Zemní práce - UNC

UNC

Zemní práce strojem UNC - možnost výkopových prací, kopání bazénů, terénní úpravy, vrtání sloupků,...

Zemní práce v těžko dostupných prostorech

Veškeré zemní práce i v malých a těžko dostupných prostorech.

Možnost dopravy - odvoz materiálu

Možnost dopravy - odvoz vykopaného materiálu a suti, doprava nového materiálu.